# زبان

اصطلاحات ساده و بسیار کاربردی (1)

=                                     من مطمئنمas to=in order to برای اینک                                       هi,m in the dark                                  ا طلاعی از آن ندارم i,m not in the ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید